Startpagina

Orgelkring

Orgels

Agenda

Archief

Pers

Links

ContactANBI -gegevens


 

Naam: Stichting Orgelkring Assen e.o.

Kamer van Koophandel: 534. 046. 88 [ K.v.K Noord Nederland ]

Fiscaal nummer: 8508 68 415 ANBI beschikking: 80. 250

IBAN: NL38 RABO 0162 5383 91


Contactgegevens:

Stichting Orgelkring Assen e.o

Houtlaan 25

9403 EV Assen


Bestuurssamenstelling:

Dhr. mr. R van der Molen Voorzitter

Dhr. MJ Nijhof Secretaris

Dhr. Tj. Fokkema Penningmeester

Dhr. mr. drs. FCA van der Meulen Lid


Beleidsplan:

Beleidsplan voor 2014 is:

1ste kwt, 2de kwt, en 4de kwt. 2014 concert

3de kwt bezoek aan orgelpark Amsterdam.


Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Doelstelling: De stichting heeft ten doel het in artistieke, culturele en educatieve zin promoten van orgels in Assen en omstreken.

De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren en [ doen ] uitvoeren van concerten, excursies, workshops en andere projecten en voorts door al hetgeen dat met dat doel rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.


Uitgeoefende activiteiten:

In 2013 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden;

1. 9 maart 2013 Piet Prestant. Orgel demonstratie

2. 13 april 2013 Geachte heer Bach Muziektheater

3. 25 mei 2013 Orgelconcert Sander van Marion

4. 7 september 2013 Prijsvraagconcert Dick Sanderman

5. 5 oktober 2013 Orgelcyclade Langs Asser Kerkorgels


Financiële verantwoording:

INKOMSTEN: Bestaan uit: Entree en subsidies.

UITGAVEN: Bestaan uit: Algemeen – Organisten-Instrumentalisten.

RESULTAAT: Saldo positief op 31-12-2013